Sådan fungerer garantien

Har du fået udført arbejde af en håndværker, der er dækket af Håndværkergaranti? Og er der fejl og mangler i det arbejde, som håndværkeren har lavet? Læs her, hvordan du skal forholde dig, og hvad du skal gøre.

Klag til håndværkeren først

Inden du benytter dig af Håndværkergaranti, skal du klage til håndværkeren først. Her er det vigtigt, at I har jeres aftale på skrift.

Læs eventuelt afsnittet "Om at få ting på skrift".

Det er vigtigt at klage til håndværkeren selv i første omgang. De fleste håndværkere vil gerne lytte til din klage og udbedre fejlen eller manglen. Er du stadig ikke tilfreds, kan du gøre brug af Håndværkergaranti.

Læs afsnittet ”Om at klage til håndværkeren”.

Send klagen videre til Håndværkets Ankenævn

Har du klaget til håndværkeren, og har vedkommende enten ikke reageret eller ikke udbedret fejlen eller manglen, så har du muligheden for at gøre brug af Håndværkergaranti.

Det gør du ved at starte en klagesag hos Håndværkets Ankenævn, der er behandler garantisagerne uvildigt. Begge parter vil blive hørt i sagen, så det er vigtigt, at du vedlægger kopi af alle relevante dokumenter samt konkretiserer dine klagepunkter.

Hvis Håndværkets Ankenævn afsiger en kendelse, der giver dig helt eller delvist medhold i din klage, kan du indbringe sagen for Håndværkergaranti. Sagen kan indbringes for Håndværkergaranti, hvis kendelsen ikke opfyldes af virksomheden, eller virksomheden ikke ønsker at være bundet af afgørelsen. Hvis håndværkeren, der har udført arbejdet, i mellemtiden er gået konkurs, udpeges der én eller flere håndværkere, der kan udbedre påviste fejl og mangler. I visse tilfælde kan afgørelsen fra Håndværkets Ankenævn opfyldes ved kontant betaling til kunden.

Læs mere om at klage til Håndværkets Ankenævn her