Gode råd om at klage

Du skal klage, hvis du ikke mener, at din håndværker har udført det bestilte arbejde ordentligt. Men inden du benytter Håndværkergarantien og bringer din klage til Håndværkets Ankenævn, skal du klage til håndværkeren selv. Oftest er håndværkeren lydhør og ønsker selv at udbedre fejl og mangler. 

Det kan dog være sin sag at klage. Derfor har vi samlet et par gode råd til, hvordan du griber det an. Læs desuden guiden "Gode råd - Om at få ting på skrift". Det er som regel lettere at klage, hvis man har en skriftlig aftale at forholde sig til.

1. Bevar den gode tone

Selvom du synes, det er indlysende, at arbejdet er fejlbehæftet, kan det altid betale sig at formulere sig pænt, når man ønsker at klage. Så bliver håndværkeren også mere imødekommende. Bevar den gode tone, selvom I måske er uenige om sagens indhold.

2. Klag (også) på skrift

Det kan være en god idé at tage en snak med håndværkeren ansigt til ansigt. Man har måske lettere ved at forstå hinanden, hvis man direkte kan vise, hvor man mener, arbejdet er fejlbehæftet eller mangelfuldt.

Det er dog altid en god idé også at klage skriftligt. Skulle dialogen gå helt i hårdknude, er det godt at kunne dokumentere, hvad der er blevet sagt og lovet. Og du vil kunne tage klagen med videre, hvis du ønsker at bringe den for Håndværkets Ankenævn.

3. Referer helst til en skriftlig aftale

Hvis du tidligere har beskrevet problemet, som håndværkeren skulle løse, er det en god idé at henvise til det. Har I lavet nogle aftaler på skrift, som du mener er blevet brudt, er det lettere at anskueliggøre, hvorfor du mener, det er tilfældet. Læs desuden guiden "Gode råd - Om at få ting på skrift".

4. Undlad at klage "offentligt"

Det er let at lad en bemærkning falde på internettet. Enten på de sociale medier eller på en af de mange hjemmesider, der giver mulighed for at vurdere virksomheder. Undlad dog at give din utilfredshed tilkende "offentligt", indtil sagen er afgjort. Håndværkeren vil have lettere ved at imødekomme din klage, hvis du ikke allerede har kategoriseret vedkommende som "uduelig".

Hvis I ikke når til enighed...

Hvis din klage til hændværkeren ikke bliver imødekommet på den måde, du har forventet, har du mulighed for at klage til Håndværkets Ankenævn. Hos Ankenævnet får du en uvildig vurdering af sagen og får udbedret fejl og mangler hurtigt, hvis du får medhold.

Læs mere om, hvordan du klager, her